sekretariat                  dyrektor
 

Szkoła Podstawowa nr 37        

92-207 Łódź,                                               

ul. Szpitalna 9/11                           

             

Konto Rady Rodziców:

88 1020 3378 0000 1802 0010 9017

Rada Rodziców

Przy Szkole Podstawowej nr 37

92-207 w Łodzi, ul. Szpitalna 9/11

NIP: 728 17 70 092

________________________________

telefon/fax: 0 42 674 19 08
e-mail: sp37lodz@gmail.com