sekretariat                  dyrektor
 

Szkoła Podstawowa nr 37
92-207 Łódź, 
ul. Szpitalna 9/11


___________________________________

telefon: 0 42 674 19 08
fax: 0 42 674 12 01
e-mail: sp37@vline.pl