Szkoła Podstawowa nr 37
im. Janusza Kusocińskiego w Łodzi

Aktualności

dzieci

***
 ***

Zakończył się projekt "Od nitki do sukni", którego celem było  rozwijanie potencjału społeczności lokalnej w zakresie: poznawania historii i dziedzictwa kulturowego Starego Widzewa, edukacji, pobudzania aktywności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz propagowania historii i kultury Starego Widzewa i Łodzi.
W wyniku wielu działań p.Ewa Gałązka napisała OSIEDLOWNIK.